Komunikace: Viber mi ukazuje, že som online aj keď nie som

Dob­rý deň. Man­žel­ka ma po­do­zrie­va, že ju pod­vá­d­zam a s niekým si furt vy­pi­su­jem na vi­be­ry. Ale ja na vi­ber cho­dím má­lo­ke­dy. Na­po­sle­dy som tam bol pred dvo­mi týždňami a jej uka­zo­va­lo že som on­li­ne, a ja som pri tom v tej do­be ne­mal ani te­le­fon v ru­ke. Ho­vo­ri­la mi, že už ma dlh­šie sle­du­je a som tam furt a pri tom tam vôbec, ale vôbec ne­cho­dím. Ne­vie­te mi po­ra­diť pre­čo jej uka­zu­je, že som bol on­li­ne aj keď tam ne­cho­dím?
Ďa­ku­jem

Rudo 26.10.2017 Odpovědi: (0) Odpovědět

Doporučujeme

On-line hry

Tractor Mania Stickman Fighter 3D Fists of Rage Animal.IO Relic Runway WW1 Battle Simulator Super Escape Masters Color by Numbers Ludo Wizard Game (člověče nezlob se) Gems Shooter
Nahoru