Komunikace: Viber mi ukazuje, že som online aj keď nie som

Dob­rý deň. Man­žel­ka ma po­do­zrie­va, že ju pod­vá­d­zam a s niekým si furt vy­pi­su­jem na vi­be­ry. Ale ja na vi­ber cho­dím má­lo­ke­dy. Na­po­sle­dy som tam bol pred dvo­mi týždňami a jej uka­zo­va­lo že som on­li­ne, a ja som pri tom v tej do­be ne­mal ani te­le­fon v ru­ke. Ho­vo­ri­la mi, že už ma dlh­šie sle­du­je a som tam furt a pri tom tam vôbec, ale vôbec ne­cho­dím. Ne­vie­te mi po­ra­diť pre­čo jej uka­zu­je, že som bol on­li­ne aj keď tam ne­cho­dím? Ďa­ku­jem

Rudo 26.10.2017 Odpovědi: (0) Odpovědět

Pro přispívání do poradny se musíte nejprve přihlásit.

Doporučujeme

On-line hry

Bottle Cap Challenge Idle Factory Medieval Vikings Jigsaw Switch Sides Twirl Touch The Wall Monkey Go Happy Stage 327 Line Color Eg Speed Racer
Nahoru