minecraft: opengl nebo java

prosim : [18:18:29] [Client thread/INFO]: Setting user: hanulajska [18:18:29] [Client thread/INFO]: (Session ID is token:1337535510N:7b2aae01a99c319c9b5bea6008f86b53) [18:18:32] [Client thread/INFO]: LWJGL Version: 2.9.4 [18:18:33] [Client thread/INFO]: Reloading ResourceManager: Default [18:18:33] [Sound Library Loader/INFO]: Starting up SoundSystem... [18:18:33] [Thread-6/INFO]: Initializing LWJGL OpenAL [18:18:33] [Thread-6/INFO]: (The LWJGL binding of OpenAL. For more information, see http://www.lwjgl.org) [18:18:33] [Thread-6/INFO]: OpenAL initialized. [18:18:34] [Sound Library Loader/INFO]: Sound engine started [18:18:39] [Client thread/INFO]: Created: 512x512 textures-atlas # # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment: # # EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x000000000e0555ec, pid=4760, tid=5088 # # JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (7.0_75-b13) (build 1.7.0_75-b13) # Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (24.75-b04 mixed mode windows-amd64 compressed oops) # Problematic frame: # C [ig4dev64.dll+0x55ec] # # Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows # # An error report file with more information is saved as: # C:\Users\NB\AppData\Roaming\.minecraft\hs_err_pid4760.log # # If you would like to submit a bug report, please visit: # http://bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp # The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code. # See problematic frame for where to report the bug. # AL lib: (EE) alc_cleanup: 1 device not closed co s touhle chybou jak rozjedu minecraft na notebooku s grafikou Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family??? moc prosim o odpoved

Hanka 6.4.2015 Odpovědi: (1) Odpovědět

Dobrý den, originálně na tomto zařízení není Minecraft 1.7.2 a vyšší, resp. k tomu potřebné OpenGL 2.1 podporováno. (Spustit tak můžete starší verze MC.) Ovšem vzhledem k popularitě této komponenty se našlo dostatečné množství nadšenců, kteří připravili speciální řešení. Není úplně snadné, vyžaduje mírný zásah do registrů, přepsání .dll knihovny a otestováno bylo na Win 7 64-bit a MC 1.7.10. V prvé řadě si stáhněte soubor pro úpravu registrů TakeOwnership: http://mujsoubor.cz/data/mujsoubor.cz/uploadfiles/takeownership.zip Jedná se o nástroj, který dovoluje převzít k práci některé systémové soubory. Po jeho instalaci se v kontextovém menu souborů - pravé kliknutí myši na soubor - objeví možnost Take Ownership. Po jejím zvolení má uživatel možnost pracovat i se systémovými knihovnami. Soubor obsahuje i odinstalační soubor s názvem Remove - jakmile budete chtít nabídku z Kontextového menu odstranit, spustíte tento soubor. Druhý a nejdůležitější balík je Intel 965 Driver & Modded…

Honza 7.4.2015

Doporučujeme

On-line hry

4X4 Easter Impossible Truck Tracks Drive Blue Pixel Zombie Attack Woodturning 3D Anti Virus Game Dunk Game Frosch Spartan and Wiking Warriors Memory
Nahoru