minecraft: opengl nebo java

prosim : [18:18:29] [Client thread/INFO]: Setting user: hanulajska
[18:18:29] [Client thread/INFO]: (Session ID is token:1337535510N:7b2aae01a99c319c9b5bea6008f86b53)
[18:18:32] [Client thread/INFO]: LWJGL Version: 2.9.4
[18:18:33] [Client thread/INFO]: Reloading ResourceManager: Default
[18:18:33] [Sound Library Loader/INFO]: Starting up SoundSystem...
[18:18:33] [Thread-6/INFO]: Initializing LWJGL OpenAL
[18:18:33] [Thread-6/INFO]: (The LWJGL binding of OpenAL. For more information, see http://www.lwjgl.org)
[18:18:33] [Thread-6/INFO]: OpenAL initialized.
[18:18:34] [Sound Library Loader/INFO]: Sound engine started
[18:18:39] [Client thread/INFO]: Created: 512x512 textures-atlas
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x000000000e0555ec, pid=4760, tid=5088
#
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (7.0_75-b13) (build 1.7.0_75-b13)
# Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (24.75-b04 mixed mode windows-amd64 compressed oops)
# Problematic frame:
# C [ig4dev64.dll+0x55ec]
#
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
#
# An error report file with more information is saved as:
# C:\Users\NB\AppData\Roaming\.minecraft\hs_err_pid4760.log
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#
AL lib: (EE) alc_cleanup: 1 device not closedco s touhle chybou jak rozjedu minecraft na notebooku s grafikou Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family??? moc prosim o odpoved

Hanka 6.4.2015 Odpovědi: (1) Odpovědět

Dobrý den,
originálně na tomto zařízení není Minecraft 1.7.2 a vyšší, resp. k tomu potřebné OpenGL 2.1 podporováno. (Spustit tak můžete starší verze MC.) Ovšem vzhledem k popularitě této komponenty se našlo dostatečné množství nadšenců, kteří připravili speciální řešení. Není úplně snadné, vyžaduje mírný zásah do registrů, přepsání .dll knihovny a otestováno bylo na Win 7 64-bit a MC 1.7.10.
V prvé řadě si stáhněte soubor pro úpravu registrů TakeOwnership: http://mujsoubor.cz/data/mujsoubor.cz/uploadfiles/takeownership.zip Jedná se o nástroj, který dovoluje převzít k práci některé systémové soubory. Po jeho instalaci se v kontextovém menu souborů - pravé kliknutí myši na soubor - objeví možnost Take Ownership. Po jejím zvolení má uživatel možnost pracovat i se systémovými knihovnami. Soubor obsahuje i odinstalační soubor s názvem Remove - jakmile budete chtít nabídku z Kontextového menu odstranit, spustíte tento soubor.
Druhý a nejdůležitější balík je Intel 965 Driver &…

Honza 7.4.2015

Doporučujeme

On-line hry

Ludo Wizard Game (člověče nezlob se) Stickman Fighter 3D Fists of Rage WW1 Battle Simulator Tractor Mania Hero Rescue Puzzle ASMR Slicing Eternal Fury Relic Runway Kings and Queens Solitaire Tripeaks
Nahoru