Co je dobré vědět o měření mobilních aplikací?

Ačkoliv důležitost mobilních zařízení neustále roste, v marketingu jim stále není věnována taková pozornost, zejména co se týče měření aplikací. Přitom budoucnost mobilních zařízení je postavena právě na nich. Podívejme se tedy na to, co byste měli o měření mobilních aplikací vědět. Jak zhodnotit úspěch aplikace, jak aplikaci vylepšit a jak dosáhnout naplnění Vašich cílů?

Měření aplikací je v mnoha ohledech podobné s měřením webových stránek, zároveň se však i v mnoha věcech liší a je třeba k němu přistupovat jiným způsobem, používat jiné metriky a počítat s jinou interpretační hodnotou zjištěných informací.

Obecně se dá měření rozdělit do třech klíčových oblastí, které sledují chování uživatelů aplikace. Jedná se o získání uživatele, jeho zainteresování a dosažení stanovených cílů. U každého z nich je pak možno zaměřit se hned na několik metrik, které by měli být v průběhu fungování aplikace sledovány. Zde zmiňujeme některé z nich.

Získání uživatele

Pro zviditelnění aplikace je samozřejmě nejdůležitější její propagace. Může se jednat o klasické webové reklamní kanály (webové stránky, display, placené a organické vyhledávání,…), ale také o offline reklamu (reklama v TV, propagační letáky,…). Ať už je ale forma propagace jakákoliv, u své aplikace je nutné sledovat několik hlavních ukazatelů.

Celkový počet stažení – Snadno lze zjistit prostřednictvím App Store v případě aplikací pro Appple zařízení nebo Google Play v případě aplikace pro Android. Celkový počet stažení se ale nerovná počtu uživatelů aplikace. Jedná se o horní hranici počtu lidí, kteří mohou Vaši aplikaci používat.

Počet unikátních uživatelů -  Říká kolik unikátních lidí si po stažení opravdu aplikaci spustilo a použilo ji za danou časovou periodu. Jedná se tedy o daleko přesnější údaj o počtu uživatelů, než v předchozím případě.

Podíl aktivních uživatelů – Podíl počtu unikátních aktivních uživatelů ku počtu unikátních uživatelů. Tato metrika je důležitá zejména k porovnávání úspěšnosti aplikace v průběhu času, protože snižuje vliv absolutních počtů uživatelů. Důležité je si také určit, kdo je ve Vašem případě aktivní uživatel. To samozřejmě záleží na povaze aplikace.

Noví vs Aktivní

Počet nových uživatelů – Počet uživatelů, kteří použili Vaši aplikaci poprvé za sledovaný časový úsek. Může se také vyjadřovat jako podíl z celkového počtu unikátních uživatelů.

Přehled používaných verzí – Vydáváte-li různé verze aplikace, zaměřte se na to, abyste vždy věděli, kolik jakých verzí je používáno. Podle toho můžete uzpůsobit i další navazující aktivity – například poskytnutí podpory nejpoužívanější verzi.

Přehled používaných zařízení – Analýza zařízení, která Vaši uživatelé používají je samozřejmě také nezbytné, stejně jako dokonalá optimalizace pro nejužívanější zařízení. Možná takto objevíte i zařízení, o kterých jste nečekali, že je budou uživatelé pro užívání Vaší aplikace využívat.

Zainteresování uživatele

Získání uživatelů je sice dobrý začátek, posléze je ale třeba si uživatele také udržet. Počet stažení ani počet ozkoušení ale neukáže, zda je aplikace užitečná a zda splnila očekávání. Měření následujících několika věcí tak může sloužit k vylepšení aplikace nebo zjištění případných skrytých problémů, jako je nízká rychlost aplikace, nestabilita apod.

Frekvence návštěv – ukazuje, jak často vaši aplikaci uživatelé používají. Je dána poměrem počtu návštěv a počtu uživatelů za určitý časový úsek. Ukazuje jak moc je uživatel aplikaci věrný. Je zde ale také třeba zohlednit povahu aplikace. Pokud budete nabízet ve své aplikaci denní zprávy, jistě by měla být frekvence návštěv větší, než například u aplikace, která má pomoci hledat nejlepší restauraci v okolí.

Hloubka návštěvy – Ukazuje, jak moc se uživatelé aplikací zabývají. Jak do hloubky ji jsou schopni používat. Může se jednat o počet obrazovek, které si uživatel nechá prostřednictvím aplikace zobrazit, ale také například o počet zobrazených produktů, počet hledaných dopravních spojů, počet dokončených levelů hry atp.

Hodnocení uživatelů – Ať už App store či Google Play, mají možnost hodnocení uživatelů. Důležité je sledovat nejen pohyb hodnocení a případné uživatelské recenze, ale i jak se vede Vaší aplikaci s ohledem na hodnocení konkurenční aplikace.

Chyby aplikace – Základem je samozřejmě vědět, kdy došlo k pádu aplikace nebo podobné chybě, které uživateli znemožnila její plné využití. Procento chyb by samozřejmě mělo být co nejnižší.

Vyhodnocení cílů

Nejdůležitější a to, proč podnikat všechny předchozí kroky, je samozřejmě splnění Vaších obchodních cílů. Ať už se jedná o dokončené nákupy, odeslání vyplněného formuláře, kliknutí na reklamu apod. Zde jsou měření samozřejmě nejvíce individuální, obecně se ale jedná o:

Konverzní poměr – Stejně jako u webu, je i u aplikací konverzní poměr jednou z nejdůležitějších metrik vůbec. Právě tato metrika Vám dá totiž odpověď na otázku, zda se Vaše práce vyplácí.

Nákupy uvnitř aplikace – Pokud je k tomu aplikace vhodná, je samozřejmé nezbytné sledovat i nákupy uvnitř aplikace, jako je dokupování dalších doplňků, zpřístupnění některých funkcí apod. I z těchto mikrokonverzí totiž mohou plynout někdy i rozhodující příjmy.

Události – Měřit samozřejmě můžete veškeré další události, které jsou pro Vás relevantní. Spuštění propagačního videa v aplikaci, shlédnutí stránky credits apod.

Zaujal vás článek? Ohodnoťte ho!


Značky

Přidávat komentáre mohou pouze přihlášení užívatelé.

Nejčtenejší články

Pixwords nápověda 1. díl

869556 přečteno

Pixwords nápověda 3. díl

227450 přečteno

Doporučujeme

Nahoru